Equip humà

La Residència Geriàtrica Sant Josep disposa d’un equip humà qualificat i obert a la formació contínua integrat pels professionals següents:

  • Director/a tècnic/a
  • Personal de l’àrea de recursos humans, finances i comptabilitat
  • Personal de l’àrea de serveis hotelers: recepcionista, bugader/a, ajudant de bugaderia, netejadors/ores, ajudants de menjador i personal tècnic de manteniment.
  • Personal d’atenció a les persones: metge/essa, infermers/eres, treballador/a social, psicòleg/òloga, animador/a social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, auxiliars tècnics sociosanitaris i auxiliars de clínica.

A banda de l’equip professional, l’equip humà de la Residència Geriàtrica també el formen persones que de forma altruista dediquen part del seu temps lliure a tirar endavant projectes adreçats a la millora de la qualitat de vida de les persones grans que es troben en acolliment residencial.